* Họ và tên tối thiểu 6 kí tự, tối đa 50 kí tự

* Tên đăng nhập phải là kí tự chữ hoặc số, tối thiểu 6 kí tự và tối đa 10 kí tự

* Mật khẩu tối thiểu 8 kí tự, tối đa 50 kí tự

* Địa chỉ:

* Địa chỉ tối đa 190 kí tự

Mã người giới thiệu, nếu có! (không bắt buộc)

ӣϺ    ׻羺APP