Nguyên tắc quy đổi trọng lượng tính phí cho hàng hóa

Nguyên tắc quy đổi trọng lượng tính phí cho hàng hóa


     Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh, OVN thông báo về Cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

   1.  Định nghĩa:
        a. Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.
        b. Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:
            - Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng: 
              Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/8000

   2. Quy định của ordervietnam.com:
       a. Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, OVN sẽ tính PVC theo cân nặng quy đổi. 
        Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, OVN tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.
       b. Trong điều kiện cho phép (khi OVN có thể ghép chung những kiện hàng thuộc nhiều chủng loại vào một lô hàng), OVN sẽ hỗ trợ không tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi đối với kiện hàng có thể tích <0.02m3). 
       Công thức quy đổi ra thể tích (m3) = Dài * Rộng * Cao/1.000.000
            Ví dụ: Một kiện hàng có kích thước:
            Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 20cm/1.000.000 = 0.024m3

       OVN mặc định tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng và chủ động truy thu tiền phí vận chuyển còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính phí theo đúng Quy định của Chính sách.

       OVN sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng tại Quảng Châu và sẽ áp dụng đúng Quy tắc tính phí trên mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể. Trường hợp muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng. Khách hàng có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức quy đổi, gửi hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của OVN (nếu cần)

      TRÂN TRỌNG!
       ORDERVIETNAM.COM

ӣ    ĵ羺