CHÍNH SÁCH QUẤN TÚI KHÍ

Thông báo triển khai dịch vụ đóng túi khí

  Nhằm mang đến thêm lựa chọn bảo vệ hàng hóa đến Quý khách hàng, OVN xin thông tin triển khai dịch vụ đóng (quấn) túi khí dành cho các mặt hàng dễ vỡ hoặc dễ bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Đóng (quấn) túi khí là một hình thức đóng gói gia cố để hạn chế một phần va đập trong quá trình vận chuyển.

  Lưu ý: Đối với hình thức chọn đóng (quấn) túi khí, OVN không cam kết được hàng hóa bể vỡ trong quá trình vận chuyển như dịch vụ đóng gỗ riêng. Quấn túi khí chỉ là hình thức gia cố thêm khi đóng gói hàng hóa và hạn chế một phần va đập khi vận chuyển. Đối với các sản phẩm dễ vỡ, hư hỏng khi vận chuyển, OVN khuyến nghị khách hàng chọn hình thức đóng gỗ riêng để đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

1. Hình thức đóng (quấn) túi khí của OVN là gì?

Là hình hình thức sử dụng túi bóng khí để đóng và quấn bên ngoài kiện hàng khi vận chuyển nhằm hạn chế một phần tình trạng va đập, sốc trong quá trình vận chuyển hàng hóa. 

2. Chi phí đóng (quấn) túi khí xác định như thế nào?
  So với hàng hóa thông thường, hàng hóa đóng túi khí khi vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam sẽ phát sinh các chi phí như sau:

  • Vật tư và công đóng (quấn) túi khí.
  • Phí vận chuyển đối với phần khối lượng túi bóng khí tăng thêm do quy đổi. (Mặc dù khối lượng túi bóng khí không đáng kể nhưng khi gia cố quấn hàng thì thể tích kiện hàng tăng thêm đáng kể, nên OVN sẽ tính khối lượng quy đổi ra theo kg tương tự như hình thức đóng gỗ.)

3. Công thức tính phí đóng (quấn) túi khí

Phí đóng (quấn) túi khí = Phí vật tư, nhân công đóng túi khí + khối lượng quy đổi (thể tích) tăng thêm * Phí vận chuyển

Ước lượng Dài – Rộng – Cao kiện hàng (cm)Mã kích thướcThể tích tối đa V (m3)Phụ phí vật tư và nhân công đóng (quấn) túi khíKhối lượng(kg) quy đổi (thể tích tăng thêm)
30*20*15S1V < 0.01 15.0000.3
30*30*22S20.01 ≤ V < 0.0225.0000.6
40*32*30S30.02 ≤ V < 0.0440.0001.0
60*45*30S40.04 ≤ V < 0.0855.0001.6
60*50*50M10.08 ≤ V < 0.1575.0003.4
70*60*55M20.15 ≤ V < 0.25100.0004.5
85*65*62M30.25 ≤ V < 0.35125.0006.0
90*70*70L10.35 ≤ V < 0.45150.0007.0
110*70*65L20.45 ≤ V < 0.5175.0008.0
120*70*70XCứ + 0.1 m3Thêm 25,000Thêm 1.5 kg

Bảng quy đổi trọng lượng từ thể tích đóng (quấn) túi khí tăng thêm và phụ phí theo thể tích kiện hàng

( Lưu ý: phí đóng (quấn) túi khí tính trên từng kiện hàng OVN nhận được)

VD: Nếu kiện hàng quý khách nhận được có kích thước là 30cm*20cm*15cm và phí vận chuyển quốc tế là 24,500/kg thì phí quấn túi khí tính như sau

  • Tính thể tích quy đổi: (30cm*20cm*15cm)/1,000,000 = 0.009 m3 < 0.01 m3 => nằm ở mã kích thước S1 từ đó đối chiếu trên bảng ta sẽ có được phụ phí vật tư và nhân công là 15,000đ và khối lượng thêm là 0.3kg
  • Áp dụng công thức tính: Phí đóng túi khí = 15,000 + 24,500*0.3 = 22,350đ.
     

4 Cách thức đăng ký sử dụng

Đối với các hàng hóa dễ vỡ hoặc các hàng hóa dễ hư hỏng do va đập, OVN khuyến nghị Khách hàng chọn dịch vụ đóng gỗ hoặc đóng (quấn) túi khí để giảm thiểu hư hại đối với hàng hóa. Tùy thuộc vào đặc tính sản phẩm, Quý khách hàng có thể cân nhắc chọn hình thức đóng gỗ hoặc đóng (quấn) túi khí cho đơn hàng khi kết đơn hoặc comment trên đơn hàng trước khi OVN tiến hành mua hàng. Các yêu cầu đóng gỗ hoặc đóng túi khí hàng hóa sau khi đã mua hàng, cần thông báo trực tiếp với nhận viên tư vấn của OVN, để có thể điều chỉnh kịp thời trước khi hàng hóa được xuất đi khỏi kho Trung Quốc.

ӣϺ    ͵羺